Χειμερία νάρκη hibernation / slavebreed untitled


Aydin, a former actor, runs a small hotel in central Anatolia with his young wife Nihal with whom he has a stormy relationship and his sister Necla who is suffering ...

The next image shows the area of the previous inset box, and includes the bright star Antares and the Rho Ophiuchi nebula region, at the end of the so-called 'Dark River' dust bands (seen at upper left).

Full Cast and Crew | Official Sites | Company Credits | Filming Locations | Technical Specs


Χειμερία Νάρκη Hibernation / Slavebreed UntitledΧειμερία Νάρκη Hibernation / Slavebreed UntitledΧειμερία Νάρκη Hibernation / Slavebreed UntitledΧειμερία Νάρκη Hibernation / Slavebreed Untitled

lkfwr.emultimedia.info